Eski türküleri dinlemeyenimiz ve sevmeyenimiz yoktur. Özellikle kara önlüğümüzü giyip sınıfta mırıldandığımız o günler… En Güzel Türküler adıyla yayına aldığımız derleme türküler, diğer tarzlarda yayında olan tüm listelerimiz gibi incelikle hazırlanmış ve 2022 yılın en güzel türküleri etiketiyle beğeninize sunulmuştur. Listemizi oluştururken Türk halk müziği alanındaki en çok beğenilen, takip edilen ve paylaşılan eserleri dikkate almaya gayret ettik. Listelerimizin oluşmasında siz değerli dinleyicilerimizin yorumlarının çok çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eklenmesini istediğiniz sanatçı ve eserlerini aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere iletebilir ve listelerimizin güncellenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

türkü dinle türküler listesi
türkü dinle türküler listesi

Eski Türküler

Eski türküler dinle listemizdeki türküler, binlerce yıla uzanan geçmişiyle diğer tüm tarz müziklerden farklı olarak çok derin bir Anadolu geleneğini ve felsefesini yansıtmaktadır. Son 50-60 yılda türetilmiş ve çeşitlilik kazanmış diğer müzik türlerinden farkı, çok kısıtlı imkanlarla, olmayan bütçelerle ve çoğunlukla karşılığında para alınmayacak şekilde icra edilmiştir. Gerçek anlamda derdini anlatmak ve müzik yapmaktır amacı. Özellikle sözleri tarihsel bir tanıklığa işaret eder ve seslendirilen türkünün yöresine ait sosyolojik çıkarımlar yapılabilmesini mümkün kılar. Bugün dinlediğimiz modern şarkıların sözleri ile kıyaslarsak anlatım biçiminde bile inanılmaz bir derinlik ve kalite vardır. Buram buram samimiyet ve felsefe kokar. 

Tanım itibari ile Türk halk müziği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı şive ve o bölgeye özgü ritim ve makamlarla söylenen bir etnik-yöresel müziktir. Herhangi bir yaratıcısı yoktur. İlk söylendiği andan itibaren sürekli gelişir ve yıllar içinde anonimleşir. 

eski turkuler dinle
eski turkuler dinle

Üç oktav ses aralığına sahip ve günümüzün en değerli sanatçılarından biri olan Oğuz Aksaç şöyle diyor:

“Diyalektik materyalizm diye bir şey var. Nedir o? Hakkında kaç kitap yazılmıştır? 1000? Daha fazla değil mi? Ben size Anadolu’dan çok eski bir türkünün sözlerini söyleyeyim öyleyse: Gerçek ölmez, don değişir, paktır efendim! Tek bir cümle! Diyalektik materyalizmi tek cümleyle anlatmıştır!”

Türk Halk Müzikleri

Türkü Söylemek

Türk halk müziğinin, kendi kültürel değerinin üstüne, icra eden sanatçının da değerli olması beklenir. Seslendirdiği türkülerin felsefesine tezat bir yaşam sürmemesi, iyiliği ve aklı selimi öğütlüyor olması gerekir. Bayrağını salladığı felsefenin sorumluluğunun da bilincinde olması gerekir. Bu yüzden bir halk ozanının değeri, sadece güzel sesli olup ezberden türkü söylemesiyle ölçülmez. Tıpkı rahmetli büyük usta Neşet Ertaş’ın devlet sanatçısı ünvanını reddederken, “Ben devletin sanatçısı değil, halkımın ozanıyım” demesi gibi. Günümüzde bu kadim kaidelere kim ne kadar dikkat ediyor bilinmez ama sadece türkü seslendiren sanatçıların değil, tarzı ne olursa olsun tüm sanatçıların, toplumda göz önünde bulunan, gençler tarafından özenilen ve örnek alınan insanlar olarak çok daha dikkatli ve hassas davranmaları gerekmekte. Bu durum sanatçının kendisi için zorlayıcı olsa da en azından bunu kazandıkları uçuk miktarlardaki paraların diyeti olarak görmelidirler.

Türk Halk Müziği Sanatçılarındaki Genel Muhalif Tavır

Türk halk müziği sanatçıları içlerindeki birkaç liberal dışında genellikle muhaliftir. Diğer müzik türlerindeki sanatçılar çoğu zaman ticari kaygılardan dolayı hiç etliye sütlüye karışmazken, Türk halk müziği sanatçıları yoğun şekilde muhalif, halkçı, eleştiren ve kendisini gizlemeyen açık insanlardır. Sanatçı olmanın gereği de budur aslında. Sanata yatkınlık demek, zaten bizler gibi normal sektörlerde çalışan ve yaşayan insanlardan farklı bir düşünme ve algılama yeteneğine sahip olmak demektir. Bu yüzden eskiden beri sanatçılardan topluma önderlik etmeleri beklenir. Her ülke sahip olduğu entelektüel ve aydın birey sayısı kadar değerlidir. Bu sebeplerden dolayı sanatçılar yeteneklerini sadece müzikle sınırlamayıp kişisel ve kültürel anlamda da geliştirerek en azından söylemleri ve kültürel birikimi ile röportajlarında veya katıldığı yayınlarda boş bir insan olmadığını aktarabilmeli, kendisini örnek alan gençleri doğru, dürüst ve ahlaklı olmaya yönlendirebilmelidir. Bu sebeplerden Türk halk müziği sanatçıları, aslında her an magazin programlarında gözümüzün içine sokulan ve hiçbir kültürel, entelektüel birikime sahip olmayıp, sırf yakışıklılığı veya güzelliği ile adından bahsettiren şekilden ibaret boş insanlardan çok çok daha değerli ve toplum adına faydalıdır.

Türk Halk Müziği Çalgıları

2020 yılı en güzel türküler listemizdeki eserlerde de kullanılan Türk halk müziği çalgıları, diğer türlere nazaran daha kısıtlı sayıda olsa da son dönemde Anadolu türkülerini modern enstrümanlarla zenginleştirerek sunan yeni genç bir nesil de yetişmektedir. Genel olarak Türk halk müziğinde kullanılan enstrümanlar şunlardır:
• Telli Çalgılar:
Bağlama
Cura
Tanbura
Divan Bağlaması
Tar
Cümbüş
• Yaylı Çalgılar:
Kabak Kemane
Karadeniz Kemençesi
• Üflemeli Çalgılar:
Kaval
Zurna
Ney
Çifte
Tulum
Sipsi
Çığırtma
• Vurmalı Çalgılar:
Davul
Nağara
Def
Dümbelek
Bendir
Kaşık
Zil
Zilli Maşa

Anadolu'da Söylenen Halk Müziği Türleri

Türk halk müziği çok çok geniş bir yapıdır özünde. Hemen hemen her ilin kendine has belirli bir havası, söyleniş tarzı vardır. Kendi içinde o kadar çok değişkenlik gösterir ki, bir Karadeniz türküsü ile bir Akdeniz türküsü birbirinden tamamen farklıdır. Bu fark yöresel çalgılar ve şiveden gelir çoğunlukla. Bunların hepsi Anadolu’nun müzikalite açısından ne kadar zengin olduğunun en net göstergelerinden biridir. Teknoloji çağında haber almanın çok kolay olması ve batı enstrümanlarının dahliyle bu çeşitlilik, zamanla daha tek tip bir merkeze doğru kayacak olsa da Türk halk müziği adına ortaya çıkacak yeni nesiller, 2000 yıldır olduğu gibi yine türkülerimizin özlerini kaybetmesine mani olacaklardır. Kimliğini yitiren halklar, yok olmaya mahkumdur!
Bu tespitin ardından Anadolu’da dillendirilen halk müziği türlerine bir bakalım:
Atışma
Azeri Havası- Mahnı
Barak
Bozlak
Boğaz Havası: Kadınlarca gırtlaktan söylenir.
Destan
Deyiş
Gurbet Havası
Gazel
Hoyrat (Kerkük Türkmenleri)
Kına Havası
Koçaklama
Koşma
Maya
Mani
Mugam (Azeri)
Ovşama
Teke Zortlatması
Türkü
Uzun Hava
Yayla Havası Varsağı
Yol Havası
Zeybek Havaları
Bu kadar çok çeşit bu derece zengin enstrüman parkı da zaten Türkülerimizin ne denli derin bir geçmişe, felsefeye ve tarihsel tanıklığa sahip olduğunun göstergesidir. Orta Asya’dan ilk Anadolu beyliklerine, şanlı Osmanlı tarihimizden modern Cumhuriyet tarihimize kadar bizimle birlikte var olmuş can yoldaşımız, kimi zaman sırdaşımız, kimi zaman ağıdımız, kimi zaman özlemimiz, kimi zaman isyanımızdır türküler.

Son Söz

Bu kadar çok çeşitliliği, felsefeyi ve zenginliği içinde barındıran Türk halk müziği elbette bizim naçizane 50 şarkılık eski türküler dinle listemize sığamazdı. Yine de elimizden geldiği kadar sevilen, paylaşılan ve talep gören eserlere yer vermeye çalıştık. Diğer listelerimizde olduğu gibi 2020 yılı en sevilen türküler listemiz de yaşayan, canlı bir yapıdır. Siz değerli ziyaretçilerimizin yorumlarında talep ettiği eserlere öncelik vererek sürekli güncelliyor ve en popüler olanları listemize ekliyoruz.
Keyifle kaleme aldığımız bu yazımızı da birçok türkünün sözlerini yazmış rahmetli ünlü şair Yusuf Hayaloğlu’nun “Kim Susturabilir?” şiirinden bir dize ile bitirelim.

“Türküleri yakmayın!.. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar.”

Bu türküleri beğendiyseniz sık kullanılanlara ekleyerek sürekli erişim sağlayabilirsiniz.